Jesteś tutaj: Strona główna / Informacja dla lekarzy i farmaceutów / Pharmacovigilance

Pharmacovigilance

Pharmacovigilance

Termin Pharmacovigilance oznacza monitorowanie bezpieczeństwa stosowania produktu leczniczego, jego skuteczności, nowych lub znanych działań niepożądanych. Obejmuje wszystkie aspekty kliniczne bezpieczeństwa leku przed wprowadzeniem go do obrotu oraz po wprowadzeniu do obrotu.

Wszystkie produkty lecznicze oprócz efektów korzystnych mogą wywołać także działania niepożądane. Celem Pharmacovigilance jest ochrona zdrowia publicznego poprzez wykrywanie, ocenę  i zapobieganie działaniom niepożądanym lub innym problemom związanym ze stosowaniem leków, w celu zapewnienia, że korzyści ze stosowania leku przewyższają ryzyko.

Niepożądanym działaniem produktu leczniczego jest każde niekorzystne i niezamierzone działanie produktu leczniczego

Ciągły nadzór nad bezpieczeństwem terapii umożliwia:

 • Identyfikację wcześniej nieznanych zagrożeń
 • Oszacowanie częstości występowania danego działania 
 • niepożądanego
 • Identyfikację grup pacjentów szczególnie narażonych na 
 • wystąpienie działań niepożądanych leków
 • Wykrywanie nieznanych interakcji między produktami 
 • leczniczymi
 • Stałą ocenę stosunku korzyści do ryzyka stosowania leku
 • Podjęcie odpowiednich działań w przypadku wykrycia zagrożeń bezpieczeństwa pacjentów
 • Zapewnienie optymalnych informacji dla użytkowników
 • Podjęcie działań w celu promocji bezpieczniejszego 
 • stosowania leku
 • Monitorowanie skutków podjętych działań

 

wróć

zobacz więcej