Baner - 1

A A A
Acesan

ACESAN

(Acidum acetylsalicylicum)
tabletki 30mg, 50mg, 75mg

Acesan

Info - ikonaUlotka przylekowa dla pacjenta Acesan.pdf


Substancją czynną leku ACESAN  jest kwas acetylosalicylowy hamujący zdolność płytek krwi do agregacji i tworzenia zakrzepów. Kwas acetylosalicylowy należy do grupy niesteroidowych leków przeciwzapalnych NLPZ.
Jego działanie polega na hamowaniu aktywności enzymu cyklooksygenazy (COX-1), niezbędnego do syntezy tromboksanu A2 (TXA2) – głównego czynnika powodującego zlepianie się płytek krwi.

Wskazania do stosowania:

 • Zapobieganie zawałowi mięśnia sercowego u pacjentów z wieloma czynnikami ryzyka.
 • Zapobieganie powikłaniom zatorowo-zakrzepowym po interwencjach na naczyniach (pomostowanie aortalno-wieńcowe – ang. CABG).
 • Zapobieganie udarowi mózgu.
 • W dławicy piersiowej.
 • Zapobieganie powikłaniom zatorowo-zakrzepowym po świeżym zawale mięśnia sercowego.

 

Skład:

ACESAN, 30 mg, 60 tabletek
Jedna tabletka zawiera 30 mg kwasu acetylosalicylowego (Acidum acetylsalicylicum), substancje pomocnicze: celuloza mikrokrystaliczna, glikolan sodowy skrobi, kwas stearynowy żółcień chinolinowa,
lak (E104).

ACESAN, 50 mg, 60 tabletek
Jedna tabletka zawiera 50 mg kwasu acetylosalicylowego (Acidum acetylsalicylicum) substancje pomocnicze: celuloza mikrokrystaliczna, glikolan sodowy skrobi, kwas stearynowy, żółcień pomarańczowa, lak (E110).

ACESAN, 75 mg, 60 tabletek
Jedna tabletka zawiera 75 mg kwasu acetylosalicylowego (Acidum acetylsalicylicum), substancje pomocnicze: celuloza mikrokrystaliczna,  glikolan sodowy skrobi, kwas stearynowy, czerwień koszenilowa, lak (E124).


ZANIM ZASTOSUJE SIĘ LEK ACESAN


Kiedy nie stosować leku ACESAN :

 • w przypadku nadwrażliwości (uczulenia) na substancję czynną - kwas acetylosalicylowy, inne salicylany lub jakikolwiek składnik leku,
 • u pacjentów ze skazą krwotoczną,
 • u pacjentów z czynną chorobą wrzodową żołądka i (lub) dwunastnicy,
 • u pacjentów z ciężką niewydolnością wątroby,
 • u pacjentów z ciężką niewydolnością nerek,
 • u pacjentów z ciężką niewydolnością serca,
 • u pacjentów z napadami astmy oskrzelowej w wywiadzie, wywołanymi podaniem salicylanów lub substancji o podobnym działaniu, szczególnie niesteroidowych leków przeciwzapalnych,
 • jednocześnie z metotreksatem w dawkach 15 mg na tydzień lub większych,
 • w ostatnim trymestrze ciąży,
 • u dzieci w wieku do 12 lat w przebiegu infekcji wirusowych ze względu na ryzyko wystąpienia zespołu Reye’a – rzadkiej, ale ciężkiej choroby powodującej uszkodzenie wątroby i mózgu.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek ACESAN

Kwas acetylosalicylowy należy stosować ostrożnie:

 • w pierwszym i drugim trymestrze ciąży,
 • w okresie karmienia piersią,
 • w przypadku nadwrażliwości na niesteroidowe leki przeciwzapalne i przeciwreumatyczne lub inne substancje alergizujące,
 • podczas jednoczesnego stosowania leków przeciwzakrzepowych,
 • u pacjentów z zaburzoną czynnością nerek,
 • u pacjentów z zaburzoną czynnością wątroby,
 • u pacjentów z chorobą wrzodową żołądka i (lub) dwunastnicy lub krwawieniami z przewodu pokarmowego w wywiadzie,
 • u pacjentów z niedoborem dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej,
 • przed planowanym zabiegiem chirurgicznym ze względu na możliwość spowodowania krwawienia.

Kwasu acetylosalicylowego w dawce dobowej 30 mg, 50 mg i 75 mg nie należy stosować jako środka przeciwbólowego i przeciwgorączkowego.


Kwas acetylosalicylowy może powodować skurcz oskrzeli i wywoływać napady astmy lub inne reakcje nadwrażliwości. Na reakcje takie szczególnie narażeni są pacjenci z astmą oskrzelową, przewlekłymi chorobami układu oddechowego, katarem siennym z polipami błony śluzowej nosa oraz wykazujący reakcje alergiczne (np. reakcje skórne, świąd, pokrzywka) na inne substancje.

Pacjenci przed zabiegami chirurgicznymi (włącznie z niewielkimi zabiegami, np. ekstrakcja zęba) powinni poinformować lekarza o przyjmowaniu leku ACESAN.

Kwas acetylosalicylowy, nawet w małych dawkach, zmniejsza wydalanie kwasu moczowego z organizmu. U pacjentów ze skłonnością do zmniejszonego wydalania kwasy moczowego lek może powodować napady dny moczanowej.


Stosowanie leku ACESAN z innymi lekami

Kwas acetylosalicylowy zwiększa:

 • działanie toksyczne metotreksatu na szpik kostny; nie należy stosować kwasu acetylosalicylowego jednocześnie z metotreksatem stosowanym w dawkach 15 mg na tydzień lub większych; jednoczesne stosowanie metotreksatu w dawkach mniejszych niż 15 mg na tydzień wymaga zachowania szczególnej ostrożności;
 • działanie leków przeciwzakrzepowych (np. pochodne kumaryny, heparyna), leków trombolitycznych (rozpuszczających skrzeplinę, np. streptokinaza, urokinaza) i hamujących agregację (zlepianie) płytek krwi (np. tyklopidyna), co może powodować zwiększone ryzyko wydłużenia czasu krwawienia i krwotoków;
 • ryzyko wystąpienia choroby wrzodowej żołądka i (lub) dwunastnicy i krwawień z przewodu pokarmowego, jeśli jest stosowany jednocześnie z kortykosteroidami, innymi niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi, w tym innymi salicylanami w dużych dawkach, lub jeśli w czasie leczenia spożywany jest alkohol; po zakończeniu przyjmowania glikokortykosteroidów działających ogólnieustrojowo (z wyjątkiem hydrokortyzonu stosowanego jako terapia zastępcza w chorobie Addisona) zwiększa się ryzyko przedawkowania salicylanów;
 • działanie digoksyny, gdyż zwiększa jej stężenie w osoczu;
 • działanie leków przeciwcukrzycowych, np. insuliny, pochodnych sulfonylomocznika;
 • działanie toksyczne kwasu walproinowego, który z kolei nasila działanie antyagregacyjne kwasu acetylosalicylowego.

Kwas acetylosalicylowy zmniejsza działanie:

 • leków przeciwdnawych, stosowanych w leczeniu dny moczanowej, zwiększających wydalanie kwasu moczowego z organizmu (np. benzbromaron, probenecyd), co może powodować zwiększenie objawów dny moczanowej;
 • leków moczopędnych;
 • niektórych leków przeciwnadciśnieniowych  (z grupy tzw. inhibitorów konwertazy angiotensyny, np. kaptopryl, enalapryl).

Jednoczesne stosowanie ibuprofenu osłabia działanie kardioprotekcyjne kwasu acetylosalicylowego.

ACESAN można stosować jednocześnie z wyżej wymienionymi lekami (oprócz metotreksatu stosowanego w dawkach 15 mg na tydzień lub większych, kiedy stosowanie leku ACESAN jest przeciwwskazane) wyłącznie po konsultacji z lekarzem.

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, nawet tych dostępnych bez recepty.
 

Stosowanie leku ACESAN z jedzeniem i piciem
Lek należy zażywać w trakcie posiłku, popijając dużą ilością płynu.

Ciąża i karmienie piersią
Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty. Lek ACESAN jest przeciwwskazany w ostatnim trymestrze ciąży, gdyż może powodować komplikacje w okresie okołoporodowym, zarówno u matki, jak i u noworodka.
W pierwszym i drugim trymestrze przed zastosowaniem leku należy poradzić się lekarza.

Kwas acetylosalicylowy przenika w niewielkiej ilości do pokarmu kobiet karmiących piersią. Przed zastosowaniem leku należy poradzić się lekarza.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn
Lek nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu.

Stosowanie u dzieci
U dzieci do lat 12, chorych na grypę lub ospę wietrzną nie należy stosować kwasu acetylosalicylowego z uwagi na możliwość wystąpienia ciężkich powikłań w postaci uszkodzenia wątroby i mózgu (zespół Reye’a).

Stosowanie leku u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby i (lub) nerek
U pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby i (lub) nerek istnieje ryzyko nasilenia się działań niepożądanych, dlatego konieczne może być dostosowanie dawek w zależności od stopnia ciężkości zaburzenia czynności wątroby i (lub) nerek.

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego.

SUN-FARM Sp. z o.o.
Człekówka 75
05-340 Kołbiel
tel. 25 757 34 75

 

„Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.”

Powrót Idź do góry

Zamknij

Ta witryna wykorzystuje pliki cookie. Dowiedz się więcej »